Disclaimer

Disclaimer voor Keuken-prijs.nl

Algemeen

Websyflex (Kamer van Koophandel 90036751), hierna te noemen Websyflex, verleent u hierbij toegang tot Keuken-prijs.nl en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Websyflex behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Keuken-prijs.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Websyflex.

Beperkte aansprakelijkheid

De op Keuken-prijs.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Websyflex.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Websyflex. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Websyflex, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Keuken-prijs.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Foto materiaal

Getoonde foto’s op de website zijn ter illustratie en kunnen afwijken met de werkelijkheid.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.